Tủ Mạng

Tủ mạng, Tủ Rack, Cabinet

Tủ mạng, Tủ Rack, Cabinet 19" 42U-36U-27U-20U-15U-9U-6U Hiệu APC, EKO-RACK, VMA-RACK, 3C-RACK