Tủ mạng 42U W800- D800

Tủ mạng 42U W800- D800 hàng hiệu VMA, EKO, COMRACK, 3C ...

Tủ mạng 42U có chiều rộng W800- và chiều sâu D1000 hàng hiệu VMA, EKO, COMRACK, 3C ...