Tủ Mạng 19 36U

Tủ Mạng 19 36U EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK

Tủ Mạng 19 36U EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK : những thương hiệu đạt tiêu chuẩn Quốc Tế IEC 60297-3, ISO 9001:2000. Nhà tiên phong cho chất lượng cao cấp, giá thành hợp lý với một giải pháp tổng thể và đem lại tiện ích tối đa cho hệ thống mạng và máy chủ