Tủ Mạng 15U

Tủ Mạng 19

Tủ Mạng 19" 15U EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK , COMRACK hệ thống thông gió tự nhiên, được thiết kế những lỗ đục thông hơi hợp lý, hiệu quả và hổ trợ tối đa trong quá trình vận hành máy chủ. Thiết kế, bố trí hệ thống thanh quản lý cáp hợp lý, tiện dụng trong lắp đặt và sử dụng cabinet.