Phụ kiện RACK

Phụ kiện EKO-RACK

Phụ kiện EKO-RACK: khay trượt, khay cố định, nguồn, khóa, Quạt, thanh quản lý cáp ... phù hợp theo từng loại tủ mạng đáp ứng nhu cầu khách hàng.