Open Rack

Open Rack EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK, SJ

Open Rack EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 / ISO 14001 : 2004

 • OPEN RACK 19”

  OPEN RACK 19”

  Open rack, Khung Rack 19" EKO, VMA, SJ, COMRACK dành cho tù 42U, 36U, 32U, 27U, 24U, 22U

  11 Sản phẩm 21,690 lượt xem

 • Khung giá MDF

  Khung giá MDF

  Khung giá MDF, Tủ gắn sẳn 2 cột MDF, 3 cột MDF dành cho loại 19" 42U, 45U cửa mica

  5 Sản phẩm 10,859 lượt xem

 • Hộp đấu dây

  Hộp đấu dây

  Hộp đấu dây treo tường trong nhà 50 đôi, 100 đôi, 200 đôi, 400 đôi, 600 đôi, 800 đôi

  6 Sản phẩm 11,335 lượt xem