Tủ mạng 42U W800-D1000

Tủ mạng 42U W800-D1000 Hiệu VMA,EKO, COMRACK ...

Tủ mạng 42U có chiều rộng W800- và chiều sâu D1000 Hiệu VMA,EKO, COMRACK ...