Tủ Mạng 19

Tủ Mạng 19

Tủ Mạng 19" 27U EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK sản phẩm được thiết kế thông minh giúp dễ dàng trong việc lắp ráp và vận chuyển.