Công Ty chuyên Thiết kế sản xuất các sản phẩm viễn thông .

- Thiết kế phòng điều khiển trung tâm dữ liệu.

- Giải pháp tiết kiệm Điện cho trung tâm dữ liệu.

-  GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HẠ TẦNG VỚI TỦ SMARTCABINET

- QUẢN LÝ CƠ SỞ

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

Tu Mang EMERSON - SMART CABINET

giải pháp tủ mạng dành cho tủ lạnh, tủ nóng

giải pháp tủ mạng dành cho tủ lạnh, tủ nóng

giải pháp tủ mạng dành cho tàu biển - chống rung

giải pháp tủ mạng dành cho tàu biển - chống rung

giải pháp tủ mạng dành cho tủ Rack đi cable ADC KRONE

giải pháp tủ mạng dành cho tủ Rack đi cable ADC KRONE

Giải pháp tủ mạng dành cho quản lý  cable cho tủ FTTX

Giải pháp tủ mạng dành cho quản lý  cable cho tủ FTTX

Giải pháp tủ mạng dành cho Máy Lạnh

Giải pháp tủ mạng dành cho Máy Lạnh

Giải pháp tủ mạng dành cho quản lý cable quang ODF

Giải pháp tủ mạng dành cho quản lý cable quang ODF

Giải pháp tủ mạng dành cho Liên kết các LCD

Giải pháp tủ mạng dành cho Liên kết các LCD 

Giải pháp tủ mạng - thiết kế bàn điều khiển cho HTV

Giải pháp tủ mạng - thiết kế bàn điều khiển cho HTV

Giải pháp tủ mạng - thiết kế giá dở cho LCD

Giải pháp tủ mạng - thiết kế giá dở cho LCD

 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HẠ TẦNG VỚI TỦ SMARTCABINET