khung giá MDF

Khung giá MDF, Tủ gắn sẳn 2 cột MDF

Khung giá MDF, Tủ gắn sẳn 2 cột MDF, 3 cột MDF dành cho loại 19" 42U, 45U cửa mica