Wallmount 19 10u

Wallmount 19 10u

Wallmount 19" 10U EKO-RACK, VMA-RACK, C-RACK là lựa chọn cho việc tích hợp các thiết bị không đòi hỏi phải chịu lực cao.