Tủ mạng 45U

Tủ mạng 45U D1000

Tủ mạng có chiều sâu 1000 cho các hiệu APC, EKO, VMA, COMRACK ...